Χειλά Μαρίνα

Φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εισήχθη ενδέκατη το 1986. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία: Master στο University of Warwick και διδακτορικό στο University of York (1998). Τίτλος διατριβής: «Απεικόνιση της Κοινωνικής Ανωτερότητας στο Δραματικό Έργο των Beaumont & Fletcher». Έχει διδάξει στο Αμερικανικό Κολέγιο (Deree), ενώ από το 1999 εργάζεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σύμβαση ως το 2002 και σε θέση ΕΕΔΙΠ από το 2002 μέχρι σήμερα, διδάσκοντας το μάθημα Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες (τέσσερα επίπεδα), για το οποίο έχει συγγράψει σχετικά εγχειρίδια. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: επίδραση πολιτικής φιλοσοφίας στο δράμα της Αναγέννησης˙ εξωτερική πολιτική και αγγλικό δράμα, 1575-1642˙ σύγχρονη πολιτική ρητορεία. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ενδεικτικά: 1) “‘Justice shall never heare ye, I am justice’: Absolutist Rape and Cyclical History in Fletcher’s The Tragedy of Valentinian (1610–14)”, στο Neophilologus 91 (2007), 2) “Dishonourable Peace: Fletcher and Massinger’s The False One and Jacobean Foreign Policy (c. 1620)”, στο Cahiers Élisabéthains 72 (2007), 3) “Addressing a Country in Crisis: Prime Ministerial Rhetoric and Emergency Politics in Greece Under the EU/IMF Bailout”, στο Outre Terre.