Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α΄

Περιγραφή του Μαθήματος:

Το πρώτο εξάμηνο εξασκεί δεξιότητες ανάγνωσης και καλύπτει ορολογία πολιτικών θεωριών. Σκοπός του εξαμήνου είναι να δώσει βάσεις στους φοιτητές για να μπορέσουν αφ’ ενός να αυξήσουν το ρυθμό εκμάθησης λεξιλογίου και αφ’ ετέρου να είναι σε θέση να συμπεράνουν το νόημα των λέξεων χωρίς τη βοήθεια λεξικού. Για το λόγο αυτό διδάσκονται στοιχειώδεις αρχές παραγωγής αγγλικών λέξεων από λατινικές ρίζες, όλα τα προθέματα και προσφύματα που είναι συνήθη στο λεξιλόγιο της πολιτικής επιστήμης, και παραγωγή λέξεων.

Θεματικές Ενότητες: Ορισμός της Πολιτικής – Θεωρίες και Μέθοδοι στην Πολιτική Επιστήμη – Φιλελευθερισμός – Συντηρητισμός – Σοσιαλισμός –Μαρξισμός και Κομμουνισμός – Εθνικισμός – Φεμινισμός – Φονταμενταλισμός – Οικολογία

Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση