Ευρωπαϊκό Πολιτικό Θέατρο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτικής από την εθνική σκοπιά διαφορετικών χωρών, οι εννοιολογήσεις του πολιτικού σε σχέση με την θεατρική αναπαράσταση, και βασικά θέματα όπως δημοκρατία, πλουραλισμός, αντίσταση, εθνική ταυτότητα κ.α.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Bernard Shaw, Heartbreak House (1919)

James Erwin Schevill, Cathedral of Ice (1975)

Ιάκωβος Καμπανέλλης, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο (1972)

Ιάκωβος Καμπανέλλης, Ο Εχθρός Λαός (1975)

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση.