Ιστορία και Πολιτική μέσα από τη Δραματουργία

Εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα θεατρικών έργων, διαφόρων εποχών και χωρών, τα οποία αναφέρονται σε κοινωνικά ή πολιτικά θέματα ή σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής τους. Η επιλογή των έργων που γίνεται κάθε φορά λαμβάνει υπ’ όψιν τις προτιμήσεις των φοιτητών. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα και  έργα του 20ου και 21ου αιώνα, τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα όπως οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι, το Ολοκαύτωμα, και η 11η Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Θέμα  1

Πολιτικό Γεγονός: Από την εκλογή του George W. Bush (2000) μέχρι τον Πόλεμο του Ιράκ (2003)

Θεατρικό Έργο: David Hare (2004), Stuff Happens

Θέμα 2

Πολιτικό Γεγονός: Πτώση καθεστώτος Τσαουσέσκου

Θεατρικό Έργο: Caryl Churchill (1991), Mad Forest: A Play from Romania

Θέμα 3

Πολιτικό Γεγονός: Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου

Θεατρικό Έργο: Anne Nelson (2001), The Guys

Θέμα 4

Πολιτικό Γεγονός: Ολοκαύτωμα

Θεατρικό Έργο: Peter Barnes (1987), Auschwitz

Θέμα 5

Πολιτικό Γεγονός: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Θεατρικό Έργο: R. C. Sherriff (1928), Journey’s End

Θέμα 6

Πολιτικό Γεγονός: Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Θεατρικό Έργο: Denis Johnston (1948), A Fourth for Bridge

 

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση.