Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β΄

Περιγραφή του Μαθήματος: Το δεύτερο εξάμηνο επίσης εξασκεί δεξιότητες ανάγνωσης και καλύπτει ορολογία που αφορά πολιτικά συστήματα, εκλογές, ομάδες συμφερόντων, πολιτική οργάνωση, κ.λπ. Διδάσκονται προβλήματα γραμματικής που είναι συνήθη στην ακαδημαϊκή γλώσσα και αποσαφηνίζονται οι λεπτές εννοιολογικές διαφορές σε ομάδες λέξεων που συχνά συγχέονται.

Θεματικές Ενότητες: Συστήματα Διακυβέρνησης – Κόμματα και Κομματικά Συστήματα – Εκλογές και Εκλογικά Συστήματα – Υποεθνική και Υπερεθνική Οργάνωση – Συντάγματα, Νόμοι και Δικαστική Εξουσία – Εκτελεστική Εξουσία – Συνελεύσεις – Πολιτική των Ομάδων – Γραφειοκρατίες – Η Διαδικασία της Πολιτικής

Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση