Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ΄

Περιγραφή του Μαθήματος:

Στο τέταρτο εξάμηνο ασκούνται προχωρημένες δεξιότητες ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας ένα ευρύτατο φάσμα κειμένων: πολιτικοί λόγοι, προεκλογικές διακηρύξεις κομμάτων, αρχαΐζοντα κείμενα, προπαγάνδα, γλώσσα των Μ.Μ.Ε., νομοθεσία της Ε.Ε., φεμινιστικά κείμενα κ.λπ. Καλύπτονται θέματα όπως η ρητορική, γλωσσικά και εννοιολογικά προβλήματα στην ανάγνωση των παλαιοτέρων κειμένων, οργουελιανή χρήση της γλώσσας στη σύγχρονη πολιτική (π.χ. κατάχρηση του όρου «τρομοκρατία»), συνήθεις λογικές ανακολουθίες στην πολιτική επιχειρηματολογία και τρόποι αναγνώρισης, επίσημο και ανεπίσημο ιδίωμα, αντιφεμινιστικά, ρατσιστικά ή άλλα στερεότυπα  και τεχνικές αποφυγής τους, παράφραση για ερμηνεία, και κατασκευή περιλήψεων.

Θεματικές Ενότητες: Πολιτικοί Λόγοι – Προεκλογικές Διακηρύξεις – Αρχαΐζοντα Κείμενα στο Ιστορικό τους Πλαίσιο – Απόψεις του 20ου Αιώνα για την Πολιτική και την Κοινωνία – Γλώσσα και Πολιτική – ΜΜΕ – Ανάγνωση Νόμων της ΕΕ – Φεμινισμός και Πολιτική Ορθότητα – Πολιτική Σάτιρα

Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση (8 μονάδες) και ασκήσεις παράφρασης και περίληψης (2 μονάδες).