Χώροι – Υποδομές

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στεγάζεται στα κτίρια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και συγκεκριμένα στο κτίριο Β1, στο οποίο υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, οκτώ (8) γραφεία διδασκόντων και δύο (2) εργαστήρια (Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης), στο κτίριο Β2 όπου βρίσκεται η Διοίκηση του Τμήματος και στο κτίριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο βρίσκονται έντεκα (11) γραφεία μελών ΔΕΠ, μία (1) αίθουσα συνεδριάσεων, μια (1) αίθουσα διδασκαλίας, η αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών και ένα (1) εργαστήριο (Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης). Επίσης, στο συγκρότημα Α λειτουργεί το εργαστήριο Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας.

Φυσική Πρόσβαση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: η Πανεπιστημιούπολη Γάλλου βρίσκεται δίπλα στο χωριό «ο Γάλλος», περίπου πέντε (5) χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Ρεθύμνου. Από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, η πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου γίνεται μέσω της οδού Σταμαθιουδάκη με κατεύθυνση Δυτικά (προς Χανιά). Στη διασταύρωση του Στρατοπέδου, σχετική σήμανση υποδεικνύει στροφή νότια με κατεύθυνση προς το χωριό «ο Γάλλος».
Εκτός πόλεως, από την Εθνική Οδό (Αυτοκινητόδρομος 90) στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου (το δυτικότερο κόμβο εισόδου στην πόλη) και συγκεκριμένα στη δεξιά έξοδο της ανατολικής πλευράς του κόμβου, υπάρχει στα πενήντα (50) μέτρα παράκαμψη με σήμανση για το Πανεπιστήμιο.

 

Για την πρόσβαση στο κτίριο Πολιτικής Επιστήμης, βλ. χάρτη στο παρακάτω link: http://www.uoc.gr/university/map/uocgallosmap.html