Ασφάλεια και Υγιεινή

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (Συνέλευση 129/11-12-2013)

Ηλίας Γεωργαντάς, Επίκουρος Καθηγητής

Γεωργία Κουκουράκη, Αναπληρώτρια Γραμματέας Τμήματος

Πελαγία Τσακιράκη, Ε.ΔΙ.Π.

 

Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγίες Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)