Προκηρύξεις – Εκλογές Καθηγητών /τριών

 

 Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Αξιολογητών του Τμήματος

 

Πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικοί Θεσμοί και Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης» (ΦΕΚ προκήρυξης: 1225/3-12-2015 τ. Γ΄).

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 20-04-2016.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

 

Πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική» (ΦΕΚ προκήρυξης: 1215/01-12-2015, τ. Γ΄).

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 29-06-2016.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

 

Πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική: Μεσόγειος» (ΦΕΚ προκήρυξης: 1098/27-10-2015, τ. Γ).

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 23-06-2016.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

 

Πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη: Πολιτικές Οργανώσεις και Κομματικό Σύστημα» (ΦΕΚ προκήρυξης: 1215/01-12-2015, τ. Γ΄).

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 23-06-2016.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

 

Πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Ανάλυση» (ΦΕΚ προκήρυξης: 1225/3-12-2015, τ. Γ΄).

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 23-06-2016.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

 

Πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Θεωρία» (ΦΕΚ προκήρυξης: 1205/27-11-2015/τ.Γ΄).

2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής : 29-09-2016. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονομία» 

2η Συνεδρίαση (21-01-2015)  Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονομία» (ΦΕΚ Προκήρυξης 84/24-01-2014 τ΄ Γ).

Επιλογή μελών εξωτερικής αξιολόγησης κατά την από 02-10-2014 Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης.

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονομία» (ΦΕΚ Προκήρυξης 84/24-01-2014 τ΄ Γ).

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Νεκτάριου Αλεξόπουλου

2η Συνεδρίαση (22-06-2015) Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: “Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία”

Επιλογή μελών εξωτερικής αξιολόγησης κατά την από 21-01-2015 Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης.

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Νεκτάριου Αλεξόπουλου στις 11-12-2014.

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Θωμά Νουτσόπουλου

2η Συνεδρίαση (30-09-2015) Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Πολιτική Θεωρία”

Επιλογή μελών εξωτερικής αξιολόγησης κατά την από 13-05-2015 Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης.

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Θωμά Νουτσόπουλου στις  01-04-2015.