Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου

E-mail: mavromoi@uoc.gr

Τηλ: 28310-77454