Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Φοιτητές

Λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εφαρμογή Student Web

Δήλωση συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ

Ακαδημαϊκή (φοιτητική) Ταυτότητα/Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο)

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-class)