Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας

Ουρανία Κορναράκη
E-mail: kornaraο@uoc.gr
Τηλ: 28310-77451

Αναπληρώτρια Γραμματέας

Γεωργία Κουκουράκη
E-mail: gkoukouraki@uoc.gr
Τηλέφωνο: 28310-77450