Επιτροπές Τμήματος

ΟΜΕΑ
Δημήτρης Κοτρόγιαννος – Πρόεδρος
Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου
Νίκος Παπαδάκης
Γραμ.: Κουκουράκη Γεωργία

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Τακτικά μέλη
Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου – Συντονίστρια
Νεκτάριος Αλεξόπουλος
Ηλίας Γεωργαντάς
Αθανάσιος Γκιούρας
Δημήτριος Κοτρόγιαννος
Νικόλαος Παπαδάκης
Αναπληρωματικά μέλη
Ιωάννης Καραγιάννης
Θωμάς Νουτσόπουλος
Aλέξανδρος Κουτσογιάννης

Γραμ.: Γεωργία Κουκουράκη

Επιτροπή ‘Ερευνας για τους αποφοίτους
Ηβη- Αγγελική Μαυρομούστακου – Συντονίστρια
Νεκτάριος Αλεξόπουλους
Βασίλειος Δαφέρμος
Ιωάννης Καραγιάννης
Δημήτριος Ξενάκης
Νικόλαος Παπαδάκης
Βυζιργιανάκης Δημήτριος
Τσακιράκη Πελαγία

Γραμ.: Γεωργία Κουκουράκη

Επιτροπή Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας
Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου – Συντονίστρια
Νικόλαος Παπαδάκης
Ιωάννης Καραγιάννης
Ευθύμιος Παπαβλασόπουλος
Πελαγία Τσακιράκη

Γραμ.: Γεωργία Κουκουράκη

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Ευαγγελία Αρανίτου – Επιστημονική Υπεύθυνη
Νικόλαος Παπαδάκης
Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου

Επόπτες Πρακτικής Άσκησης

Γιάννης Καραγιάννης
Αλέκος Κουτσογιάννης
Κωστής Μανασάκης
Δημήτριος Ξενάκης

Επιτροπή Ιστοσελίδας
Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου – Συντονίστρια
Πελαγία Τσακιράκη
Μαρίνα Χειλά
Γεωργία Κουκουράκη

Επιτροπή Κειμένων Εργασίας
Ξενάκης Δημήτριος
Μανασάκης Κωστής
Κουτσογιάννης Αλέξανδρος