Θανάσης Γκιούρας

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Θεωρία
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 2831077510
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 15.00-16.30, Τρίτη 11.00-12.00
E-Mail: gkiourat@uoc.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
1) Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης (Πάντειο Πανεπιστήμιο).
2) Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών στο Johann Wolfgang Goethe Universität στην Φραγκφούρτη (Γερμανία).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Κλασική πολιτική θεωρία.
2) Θεωρία κράτους – Δημοσιονομική διάσταση της κρατικής πολιτικής.
3) Θεωρία δημοκρατίας
4) Πανεπιστήμιο και εξουσία
5) Πολιτική και λογοτεχνία

Μαθήματα:
1) Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ
2) Ειδικά θέματα κοινωνικής θεωρίας – Karl Marx και Max Weber
3) Βία και πολιτική
4) Θεωρίες δημοκρατίας
5) Πανεπιστήμιο και εξουσία
6) Θρησκεία και πολιτική θεωρία
7) Λογοτεχνία και Πολιτική
8) Θεωρίες Εξουσίας (ΠΜΣ)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  1. Φορολογία και Πολιτική. Πολιτικο-οικονομική προβληματική και δημοσιονομική σκέψη. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2000.
  2. Kritik und Geschichte. Zum Verhältnis von ökonomischem Historismus und historischem Materialismus. Peter Lang, Frankfurt/Main 2003.
  3. Ελευθερία και ιστορία. Με βασική αναφορά στις Θέσεις για την ιστορία του WalterBenjamin. ΚΨΜ, Αθήνα 2011.
  4. «Wilhelm Roscher: the “historical method” in the social sciences: critical observations for a contemporary evaluation». Journal of Economic Studies, Volume 22, numbers 3/4/5, 1995.
  5. «Division of labour and societal formation in the work of Karl Bücher». Στον συλλογικό τόμο Karl Bücher: Theory-History-Anthropology-Non Market Economies. Jürgen Backhaus (ed.), Metropolis, 2000.
  6. «Κυριαρχία και Fiscus. Η υλική θεμελίωση της πολιτικής εξουσίας στο κλασικό φυσικό δίκαιο». Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 2, 2003.
  7. «Δημοσιονομική κοινωνιολογία και θεωρία του κράτους. Παρατηρήσεις με βάση το κείμενο του J. A. Schumpeter Η κρίση του φορολογικού κράτους». Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 3, 2004.
  8. «Ανθρωπολογία, υλισμός και αξιολογία. Από το ορθοτενές στο ορθοπρεπές βάδισμα – παρατηρήσεις με βάση την ανθρωπολογία του Ernst Bloch». Ουτοπία, τχ. 59, 2004.
  9. Εκτενείς εισαγωγές σε κάθε τόμο του έργου Max Weber Οικονομία και κοινωνία. Εξάτομη μετάφραση βασισμένη στην έκδοση των Απάντων (Max WeberGesamtausgabe), εκδ. Σαββάλας Αθήνα 2005-2011. Α΄ τόμος Κοινωνιολογικές έννοιες. Β΄ τόμος Κοινότητες. Γ΄ τόμος Κοινωνιολογία της θρησκείας. Θρησκευτικές κοινότητες. Δ΄ τόμος Κοινωνιολογία του δικαίου. Ε΄ τόμος Κοινωνιολογία της εξουσίας. ΣΤ΄ τόμος Η πόλη.
  10. «Ιστορικός υλισμός και κρατική συγκρότηση. Παρατηρήσεις για μια υλιστική θεωρία του κράτους με βάση τις δημοσιονομικές λειτουργίες του». Κοινωνική θεωρία και πολιτική ευθύνη. Συντροφικό αντιχάρισμα στον Νίκο Πετραλιά. (Επιμέλεια) Μ. Αγγελίδης, Δ. Γράβαρης, Δ. Σακκάς,  Gutenberg, Αθήνα 2008.