Δημήτριος Κοτρόγιαννος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Φιλοσοφία
Γεννήθηκε στο Δίστομο Βοιωτίας το 1953. Είναι Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ). Έχει διατελέσει Προεδρεύων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακού (D.E.A.) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και Διδακτορικού τίτλου (Doctorat d’ État en Science Politique – Μνεία: Très Honorable) επίσης του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Université de Strasbourg III – Robert Schuman). Η διδακτορική διατριβή του με τίτλο «La Raison d’ État chez Hobbes et Spinoza» έχει τιμηθεί με το βραβείο A.D.R.E.R.U.S. Το συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνει δημοσιεύσεις στα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, τις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές, την κοινωνική ενσωμάτωση, την κοινωνική αλληλεγγύη και το κράτος πρόνοιας.
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 2831077575
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 13:00-14:00, Τετάρτη: 9:30-11:30, Πέμπτη: 9:30-11:30
E-Mail: kotroyannos@uoc.gr
Σπουδές:
1)  Doctorat d’ État en Science Politique (Μνεία: Très Honorable), Université de Strasbourg III (Robert Schuman)
2)  D.E.A. (Études Politiques Approfondies), Université de Strasbourg III (Robert Schuman).
3) Πτυχίο, Πολιτικό Τμήμα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Ανθρώπινα Δικαιώματα
2) Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων
3) Ευρωπαϊκές Δημόσιες Πολιτικές
4) Κοινωνική Ενσωμάτωση
Μαθήματα:
1) Πολιτική Θεωρία ΙΙ (Β’ ΥΠΟ)
2) Κράτος και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΥΕΣ)
3) Θεωρίες και Έννοιες στην Πολιτική Επιστήμη (ΠΜΣ)
4) Βιοηθική, Πολιτική Διαδικασία και Ρύθμιση (ΠΜΣ)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  1. Το πρόβλημα της εθελοδουλείας στον  Étienne de La Boétie,  Aθήνα, Kριτική, 1995.
  2. Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών (επιστημονικά υπεύθυνος και συγγραφέας σε συνεργασία με Γρηγοροπούλου Β., Γκίβαλο Μ., και Μανιάτη Γ.), 1999.
  3. «La Responsabilité des gouvernants», Pouvoirs  (Seul), 2002.
  4. «Le Libéralisme de Léo Strauss», Pouvoirs, No 91: 183-194, 2000.
  5. «Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στο Σπινόζα», Αξιολογικά, 2002, ειδικό τεύχος 2, σσ. 113- 124
  6. «Συνταγματισμός, Πολιτική Συγκυρία και Κανονιστικά Πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Δ. Κοτρόγιαννος & Κ. Α. Λάβδας), Πολιτική Επιστήμη, 2, 2005.
  7. Πολιτικές του ορθολογισμού. Δέκα μελέτες για τον Καρτέσιο (με Μπαγιόνα, Κιντή, Φαράκλα, Μπαλτά, Ψυχοπαίδη, Πρελορέντζο, Γρηγοροπούλου, Λελεδάκη, Κανάκη, Περδικούρη) Αθήνα, Εξάντας, 1999
  8. «Φυσικό Δίκαιο και Aνθρώπινα Δικαιώματα», Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eπιστημών, τχ. 75, σ. 46-88, 1989
  9. «Ο Montesquieu και η ιστορία», Αξιολογικά, τχ. 11-12, σ. 269-291, 1998
  10. «Καρτέσιος: η Νέα Ηθική», στο Φαράκλας Γιώργος και Γιάννης Πρελορέντζος (επιμ.), Πολιτικές του Ορθολογισμού, Αθήνα, Εξάντας, 73-93, 1999.