Δημήτρης Ξενάκης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική: Μεσόγειος
Σπούδασε Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική (BA, MA, PhD) και για τη διδακτορική του διατριβή, η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών του απένειμε το Βραβείο Ευρωπαϊκών Μελετών. Έχει διατελέσει Διευθυντής Τομέα στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΥΠΕΞ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΥΠΡΟΠΟ), και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΥΠΕΘΑ). Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών δικτύων και κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα The emerging Euro-Mediterranean system (με τον D. Chryssochoou, MUP, 2001), The Politics of Order-Building in Europe and the Mediterranean (DAI, 2004), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της ΕE (επιμ. με τον Μ. Τσινισιζέλη, Σιδέρης, 2006), Ευρωπαϊκή Πολιτεία: Η Τέχνη της Συνδιάθεσης (με τους Δ. N. Χρυσοχόου, κ.α., Σαββάλας, 2009), Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων (επιμ. με τους Κ. Λάβδα και Δ. Χρυσοχόου, Σιδέρης, 2010), κεφαλαία σε συλλογικούς τόμους και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, όπως, Mediterranean Quarterly, Cambridge Review of International Affairs, και The Review of International Affairs.
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310-77558
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 14.00 – 17.30 & Τετάρτη 11.30 – 13.00
Email: dxenakis@otenet.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://xenakis.page.tl/
Σπουδές:
1. Ph.D. in Politics, University of Exeter, UK, 2000.
2. M.A. in European Studies, University of Exeter, UK, 1996.
3. B.Α. of Arts in European Studies, Hertfordshire University-IST, Greece-UK, 1994.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1. Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
2. Διεθνής Πολιτική στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
3. Περιφερειακή κα Εθνική Ασφάλεια
4. Διεθνής Οργάνωση
Μαθήματα:
1. Πολιτική Θεωρία IV: Διεθνής Θεωρία – ΠΟΘΠ136 (Δ ΥΠΟ)
2. Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΠΣΕΠ139 (Δ ΥΠΟ)
3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα ΕΥΣΠ289 (ΥΕΣ)
4. Ευρω-Μεσογειακές Σχέσεις ΕΥΣΠ 253 (ΥΕΠ)
5. Contemporary Governance Issues (Συνδιδασκαλία στα αγγλικά με τους Κ. Λάβδα και Κ. Μανασάκη) – ΣΖΔΠ404 (ΥΕΠ)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
1. Greece in a Changing Euro-Mediterranean Setting: Guidelines for Future Action, Euro-Med Research Monographs, No. 1, Hellenic Centre for European Studies, Athens, 2009.
2. Union for the Mediterranean: National and Regional Perspectives, Special Issue of Hellenic Studies, 17(2), Autumn 2009, (επιμ. με τον P. J. Tsakonas),
3. «France’s New Mediterranean Initiative: Lessons from Post-Cold War Regional Cooperation», Karamanlis Working Papers, Fletcher School of Law and Diplomacy, 2008 (με τον St. C. Calleya),
4. «Parliaments and Civil Society Cooperation in the Euro-Mediterranean Partnership», Mediterranean Quarterly, 15(1), 2004, σελ. 75-92 (με τους R. Pace και S. Stavridis).
5. «The contribution of Greece to strengthening Euro-Mediterranean relations», Perceptions, 5(2), 2003, σελ. 173-208.
6. The Politics of Order-Building in Europe and the Mediterranean, Policy and Defence Themes Series, No. 19, Defence Analyses Institute, Athens, 2004, σσ. 147.
7. «Prospects for Euro-Mediterranean Governance», The Review of International Affairs, 2(4), 2003, σελ. 47-70 (με τον D. N. Chryssochoou).
8. The emerging Euro-Mediterranean system, Europe in Change Series, Manchester University Press, Manchester & New York, 2001, σσ. 167 (με τον D. N. Chryssochoou).
9. «Order and Change in the Euro-Mediterranean System», Mediterranean Quarterly, 11(1), 2000, σελ. 75-90.
10. «From Policy to Regime: Trends in Euro-Mediterranean Governance», Cambridge Review of International Affairs, 13(1), 1999, σελ. 254-270.