Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 2831077564
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 13:00-16:00, Πέμπτη 14:30-16:30
E-Mail: alexopon@uoc.gr
Προσωπική Σελίδα: www.arisalexopoulos.gr
Σπουδές: 
1) Διδακτορικός Τίτλος στον τομέα των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ph.D. in Political and Social Sciences) – European University Institute (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο), Φλωρεντία
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in the Social Sciences in Public Policy and Administration) – University of Southampton, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Μεγάλη Βρετανία
3) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά και την Οικονομετρία (Postgraduate Diploma in Economics and Econometrics) – University of Southampton, Τμήμα Οικονομικών, Μεγάλη Βρετανία
4) Πτυχίο Φυσικών Επιστημών – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Διαχείριση και μεταρρύθμιση δημοσίων πολιτικών
2) Συγκριτική ανάλυση πολιτικών συστημάτων:
-σχέσεις εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας
3) Σχεδιασμός ρυθμιστικών πολιτικών:
-μείωση διοικητικών βαρών
-οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών
4) Μοντέλα ανάλυσης λήψης αποφάσεων:
-Ευρωπαϊκή Ένωση
-Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Μαθήματα:
-Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης,
-Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική,
-Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής,
-Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες,
-Πολιτικά Συστήματα της Δυτικής Ευρώπης
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 1. 2011, Greece: Government as the Dominant Player στο Rasch, Tsebelis (eds), The Role οf Governments in Legislative Agenda Setting, London: Routledge http://www.arisalexopoulos.gr/files/Greece%20Government%20as%20the%20Dominant%20Player.pdf
 2. 2010, Η συμβολή του Κώστα Φιλίνη στην εισαγωγή της θεωρίας παιγνίων στην ελληνική πολιτική επιστήμη στο Σύγχρονα Θέματα, τεύχος 108, σελ.65-69
 3. 2008, Οι Αρχές Οικονομικής Ρύθμισης στην Ελλάδα ως Αντίδοτα στη Διαφθορά: Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή  Ενέργειας και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων στο Μακρυδημήτρης, Μαρούδας (επ.), Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Κοινωνία των Πολιτών, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα (από κοινού με τους Αλεξάνδρα Θεοδοσιάδη, Γιώργο Πασιόπουλο) http://www.arisalexopoulos.gr/files/AlexopoulosRΑ.pdf
 4. 2008, Εισαγωγικό Σημείωμα Τσεμπελής Γ. Παίκτες Αρνησικυρίας: Πως Λειτουργούν οι Πολιτικοί Θεσμοί, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 5. 2007, The Reform and Efficiency of the UN Security Council: A Veto Player Analysis, στο Bourantonis, Yfantis, Tsakonas (eds), Multilateralism and Security Institutions in the Era of Globalization, London: Routledge (από κοινού με τον Δημήτρη Μπουραντώνη)
 6. 2007, Η Μεταρρύθμιση των Πολιτικών του Κράτους και ο Ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης, στο Μακρυδημήτρης, Μπραβίτα (επ.), Διοικητική Θεωρία και Πράξη – Διοίκηση και Κοινωνία, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλαhttp://www.arisalexopoulos.gr/files/H%20Μεταρρύθμιση%20των%20Πολιτικών%20Μακρυδημήτρης.pdf
 7. 2007, Επιστημική Κοινότητα και Συλλογική Δράση: Η Περίπτωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα (επ.), Εργασία και Πολιτική: Συνδικαλισμός & Οργάνωση Συμφερόντων στην Ελλάδα 1974-2004 – Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργαhttp://www.arisalexopoulos.gr/files/inealex.pdf
 8. 2006, Η Εμπλοκή της Ανάπτυξης και ο Ρόλος του Μεταρρυθμιστή Επιχειρηματία Πολιτικής, στο Πελαγίδης, Μητσόπουλος, Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας: Η Προσοδοθηρία και οι Μεταρρυθμίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (από κοινού με τον Θοδωρή Πελαγίδη) http://www.arisalexopoulos.gr/files/AlexopoulosPelagidis.pdf
 9. 2005, Πολιτικές Θεωρίες και Θεσμικές Παρεμβάσεις κατά της Διαφθοράς στις Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα: Η Περίπτωση του Α.Σ.Ε.Π., στο Κουτσούκης, Σκλιάς (επ.), Διαφθορά και Σκάνδαλα στη Δημόσια Διοίκηση και την Πολιτική Αθήνα: Σιδέρης (από κοινού με την Ήβη Μαυρομούστακου)http://www.arisalexopoulos.gr/files/alexopou%20asep.pdf
 10.  2000, The European Commission as Policy Innovator: Bureaucratic Politics in Perspective, Φλωρεντία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Μονογραφία)
  http://www.arisalexopoulos.gr/files/AlexopoulosPhD.pdf