Βάλια Αρανίτου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:  Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία
Η Βάλια Αρανίτου σπούδασε οικονομικά και πολιτική επιστήμη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Université Paris Dauphine. Διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα συστήματα και οι θεσμοί κοινωνικής εκπροσώπησης,  η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις καθώς και οι θεωρητικές και πολιτικοθεσμικές συσχετίσεις οικονομίας και δημοκρατίας. Ως επιστημονική σύμβουλος στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχει εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την οργάνωση του κλάδου του εμπορίου.  Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές επιτροπές.
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310 77461
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 15:30-17:30 & Παρασκευή 11:30-12:30
Ε-Mail: varanitou@pol.soc.uoc.gr  και varanitou@esee.gr
Σπουδές
1) Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τίτλος διατριβής:   «Κοινωνική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των μικρών εμπόρων στη Μεταπολεμική Ελλάδα».  Επιβλέπων καθηγητής: Ηλίας Νικολακόπουλος.
2) D.E.A. Gestion Commerciale, Université Paris IX Dauphine, France. Διπλωματικές εργασίες:   «Le petit commerce en Grèce». Επιβλέπουσα  καθηγήτρια: Nonna Mayer.   «Le design et le marketing international dans les textiles et l’habillement». Επιβλέπων καθηγητής:  Sylvain Wikham.
3) Πτυχίο,  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4) Απολυτήριο, Αμερικάνικο Κολέγιο Αγίας Παρασκευής.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1) Ομάδες συμφερόντων
2) Επιχειρηματικότητα και πολιτική
3) Κοινωνικές τάξεις και κοινωνική δομή
4) Οργάνωση εργασίας, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος
Μαθήματα  
1)Συλλογική δράση και πολιτική μεταβολή (ΥΠΟ)
2) Πολιτική Κοινωνιολογία: Οικονομικές προϋποθέσεις της Δημοκρατίας (ΥΕΠ)
3)Κοινωνία και οικονομία. Θεωρίες και πρότυπα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (ΥΕΠ)
4) Οργάνωση εργασίας και εργασιακές σχέσεις (ΥΕΠ)
5) Πολιτική επικοινωνία (ΥΕΠ)
6) Πολιτικές επικοινωνίας των ομάδων συμφερόντων (σεμινάριο)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

  1. «Assessing the impact of the memoranda on Greek labour market and labour relations» με τους Apostolos Dedoussopoulos, Franciscos Koutentakis, Marina Maropoulou, Working Paper No. 53, Governance and Tripartism Department International Labour Office (Ilo) Geneva, November 2013.
  2. «L’extrême droite en Grèce et les petits entrepreneurs: du paradoxe à la règle?»,  Délits de curiosité,  dirige Bernard V.,  L’Harmattan, La banalisation de l’extrémismeà la veille de la Présidentielle: Radicalisation ou dé-radicalisation?, (Απρίλιος 2012).
  3.  «Αναζητώντας την ελληνική παραδοσιακή μικροαστική τάξη»,  Ο Πουλαντζάς σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατό του, Ίδρυμα Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα 2012.
  4. «L’ entrepreneuriat en Grece», Outre-Terre 2012/1 (n° 31), France, σελ. 301-309
  5. «Κοινωνικός διάλογος: Μια νέα κορπορατιστική διευθέτηση;», στο συλλογικό τόμο,  Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, (υπό δημοσίευση).
  6. «Κοινωνικός Διάλογος και Δημοκρατία: δίαυλος αποικισμού της πολιτικής από την αγορά (;)»Αθήνα, Νήσος, (υπό δημοσίευση).
  7. Retail firms overcome financial «Retail firms overcome financial crisis in post-war Greece (1958-1988): Techniques and particular strategies» με Μ.Χ. Χατζηιωάννου, Distribution et Société Entreprises et Histoire, 2011, No 64, pages 76-84.
  8. «Όσο περισσότερο ευημερεί μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διατηρηθεί σε αυτήν η Δημοκρατία».  Η επικαιρότητα (;) μιας  ερμηνευτικής προσέγγισης αναλυτικής παρατήρησης»,  Επιστήμη και Κοινωνία,  τχ. 27, Αντ. Σάκκουλας, ,  Καλοκαίρι, 2011, σελ. 159-175.
  9. «Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο… μνημόνιο: το «χρονικό» μιας προαναγγελθείσας κρίσης με Ε. Παπαβλασόπουλο και Μ. Σπουρδαλάκη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135 A΄ – B΄, 2011, σελ. 37-50.
  10.  «Η πολιτική επικοινωνία των ομάδων συμφερόντων: Θεσμική αναβάθμιση και Δημοκρατικό έλλειμμα», στο συλλογικό τόμο: Δημοκρατία και ΜΜΕ, (επιμ.) Ζώρας Κ. Παναγιωταρέα Α., Ποταμιάνος Δ.,  Λιβάνης Αθήνα 2011.