Ηλίας Γεωργαντάς

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη, Τοπική Πολιτική και Κράτος
Ο Ηλίας Γεωργαντάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα (9,60) και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (ΜΑ και DPhil) στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ με υποτροφία του ΙΚΥ και, στη συνέχεια, του Foreign & Commonwealth Office ως Chevening Scholar. Διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης από την αρχή της λειτουργίας του, το 1999. Έχει επίσης διδάξει στα πανεπιστήμια Σάσσεξ και Πεκίνου καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Τα πεδία του ερευνητικού του ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα εξής: Κράτος και θεωρίες κράτους, θεωρίες ρύθμισης και ρυθμιστικές πολιτικές, τοπική πολιτική, χωρικές διαστάσεις της πολιτικής, τοπικό κράτος και αναπτυξιακή πολιτική στην Κίνα.
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310-77458
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:30-12:30 & Τρίτη 09:30-11:30
Ε-Mail: georgantas@uoc.gr
Σπουδές:
1) Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Βαθμός Πτυχίου: 9,60
2) Μάστερ (MA), University of Sussex, Division of Urban and Regional Studies
3) Διδακτορικό (DPhil), University of Sussex, School of Social Sciences
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Τοπική πολιτική, χωρική διάρθρωση της πολιτικής διεργασίας και της αντιπροσώπευσης, αναπτυξιακή πολιτική σε αστυκό και περιφερειακό επίπεδο
2) Κράτος και θεωρίες κράτους, η πολιτική οικονομία των κρατικών πολιτικών
3) Ρυθμιστικές πολιτικές, αντιμονοπωλιακή πολιτική, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές στην οικονομία
4) Τοπικό κράτος, τοπικοί θεσμοί και αναπτυξιακή πολιτική στην Κίνα
Μαθήματα:
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι (Υποχρεωτικό)
Κράτος και Κρατικές Πολιτικές (Υποχρεωτικό)
Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα (Επιλεγόμενο σεμινάριο)
Κράτος και Ρύθμιση (Επιλεγόμενο σεμινάριο)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  1. (2001) ‘Τα Μακρά Τείχη της Οικονομίας: Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα από την Εφαρμογή του Προγράμματος URBAN στην Περιοχή Δραπετσώνα – Κερατσίνι’. ΣτοΤΟΠΟΣ, Νο 16, σελ. 173-84. Αθήνα.
  2. (2002) Τοπικό Κράτος και Τοπικότητα: στα ίχνη δύο συζητήσεων. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.
  3. (2004α)‘Η Πόρρω Εξουσία: οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και η Πολιτική Οικονομία της Ρύθμισης’. Στο Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), σελ. 241-58. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.
  4. (2004β) ‘Αναδιαρθρώσεις του Χωρικού Μοντέλου Εξουσίας στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα’. Στο Γ. Κοντογιώργης, Κ. Λάβδας, Μ. Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (επιμ.)Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 1974-2004, τόμ. Β΄, σελ. 75-91, Αθήνα: Κριτική / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (από κοινού με Ι. Ψυχάρη).
  5. (2004γ) ‘Πολιτικές Διαστάσεις της Χωρικής Κατανομής των Δημοσίων Επενδύσεων στην Ελλάδα’. Στο Γ. Κοντογιώργης, Κ. Λάβδας, Μ. Μενδρινού, Δ. Χρυσοχόου (επιμ.)Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 1974-2004, τόμ. Β΄, σελ. 92-118, Αθήνα: Κριτική / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (από κοινού με Ι. Ψυχάρη).
  6. (2010α) Η. Γεωργαντάς, Θ. Γκιούρας, επιμ., μτφρ., εισαγ., Πόλη, Χώρος και Εξουσία στη Νεωτερικότητα, Αθήνα: Σαββάλας / Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.
  7. (2010β) ‘Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: Quo Vadis Creta?’. Στο ΑΕΙΧΩΡΟΣ, (6)2, σελ. 72-107, Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα ‘Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη’, Eπιμέλεια: Γ. Πετράκος, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (από κοινού με Α. Αγγελάκη).
  8. (2012α) ‘Hibous sur l’eau, caisses à dragon : origines et dynamique du rapprochement sino-grec’. Στο Outre-Terre, 31, σελ. 333-345, Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα ‘L’euro sans l’Europe? (I) La Grèce dans tous ses états’, Paris: Editions Glyphe.
  9. (2012β) ‘La diaspora grecque Cent ans de multitude’. Στο Outre-Terre, 31, σελ. 261-274, Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα ‘L’euro sans l’Europe? (I) La Grèce dans tous ses états’, Paris: Editions Glyphe.
  10. (Υπό έκδοση) ‘Πόλη, Πόλεμος και Πολιτική: σκέψεις σε λόγο πλάγιο’. Στο Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και Κριτική Προσέγγιση της Πολιτικής Πράξης, επιμ. Α-Ι. Δ. Μεταξάς, Αθήνα.