Γιάννης Καραγιάννης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Ανάλυση
Ο Γιάννης Καραγιάννης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ), στο οποίο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (ΠΜΣ «Πολιτικής Επιστήμης & Κοινωνιολογίας»), καθώς και διδακτορική διατριβή (2004) με υποτροφία του «Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (ΙΚΥ) και επίδοση «Άριστα». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε βασικά πεδία στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση, την ανάλυση εννοιών και μεθοδολογίας, στην ανάλυση του πολιτικού λόγου, των πρακτικών κυβέρνησης και άσκησης εξουσίας, στη μελέτη του ελληνικού πολιτικού συστήματος σε συγκριτική προοπτική, καθώς και σε ζητήματα (πολιτικής) επικοινωνίας. Έχει διδάξει στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005-2006, 2008) και, ως εντεταλμένος διδασκαλίας (ΠΔ. 407/80), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2010-2013). Έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι» (2004-2006), καθώς και σε διεθνή (CNEP II & III) και εγχώρια ερευνητικά δίκτυα («ΘΑΛΗΣ» 2012-2015). Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Ταμίας (2004-2006) και Γενικός Γραμματέας (2014-2016) του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), στο οποίο εξακολουθεί να είναι μέλος (2016-2018), και συμμετείχε στην ίδρυση του Θεματικού Δικτύου για την Ανάλυση Πολιτικού Λόγου (www.discourse-analysis.gr) που τελεί υπό την αιγίδα της. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού της ΕΕΠΕ («Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης»).
Αναλυτικό βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310-77460
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 15:30-17:30 & Παρασκευή 11:30-13:30
E-Mail: ikarayiannis@uoc.gr
Σπουδές:
1) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (1989-1993).
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικής Επιστήμης & Κοινωνιολογίας», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (1995-1997).
3)Διδακτορικός τίτλος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (2004).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
1) Πολιτική Ανάλυση
2) Ανάλυση Λόγου
3) Εξουσία-κυβέρνηση
4) Ελληνική Πολιτική
5) Πολιτική επικοινωνία
Μαθήματα:
Α) Προπτυχιακός κύκλος σπουδών
1) Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα (ΥΕΠ)
2) Πολιτική (και) Επικοινωνία (ΥΕΠ)
3) Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία (ΥΕΣ)
4) Governmentality (ΥΕΣ)
Β) Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών
1) Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία (συνδιδασκαλία με Ν. Αλεξόπουλο και Ν. Παπαδάκη)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
1) Γιάννης Καραγιάννης, «Διεπιστημονικές συνεισφορές στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση. Η έννοια του “αντιληπτικού πλαισίου”», στο Α-Ι.Δ. Μεταξάς (Σχεδίαση του Έργου-Εισαγωγικά Κείμενα), Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, ΙΧ. Πολιτική Μεθοδολογία. Οριοθετήσεις και Απεγκλωβισμοί, Αθήνα 2016, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σσ. 101-118.
2) Γιάννης Καραγιάννης, «Συνύπαρξη και διαχωρισμός. Μέγεθος εκλογικής περιφέρειας και πολιτική αντιπροσώπευση», στο Μάνινα Κακεπάκη (επιμ.), Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου 1996-2015, Αθήνα 2016, Παπαζήσης, σσ. 195-227.
3) Μανίνα Κακεπάκη και Γιάννης Καραγιάννης, «Επαγγελματίες πολιτικοί και πολιτικά επαγγέλματα στο ελληνικό Κοινοβούλιο», στο Μάνινα Κακεπάκη (επιμ.), Η πολιτική αντιπροσώπευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου 1996-2015, Αθήνα 2016, Παπαζήσης, σσ. 85-108.
4) Γιάννης Καραγιάννης, «Η ανάλυση της εξουσίας: Foucault, σύγχρονη καθοδηγητική εξουσία και ερευνητικές προκλήσεις, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 43, Αθήνα 2015, σσ. 81-108.
5) Γιάννης Καραγιάννης και Χρήστος Λυριντζής, «Όψεις της κοινωνικής και πολιτικής διεκδίκησης στις απαρχές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: ποσοτικές και ποιοτικές καταγραφές», στο Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου, Χρήστος Λυριντζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Ρέθυμνο 2015, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σσ. 314-336.
6) Γιάννης Καραγιάννης και Κατερίνα Λουκίδου, «Κοινωνικότητα και δημοσιότητα: Επικοινωνιακές διαμεσολαβήσεις και συλλογική δράση στις απαρχές της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας», στο Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου, Χρήστος Λυριντζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Ρέθυμνο 2015, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σσ. 354-379.
7) Γιάννης Κάλας, Δήμητρα Κονδύλη, Γιάννης Καραγιάννης (επιμ.), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Αθήνα 2008, εκδ. Ποταμός.
8) Γιάννης Καραγιάννης, «Κοινωνία και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα. Όψεις και διαστάσεις των συλλόγων στην περιοχή της Πρωτεύουσας, 1949-1967», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 127 Γ’, Αθήνα 2008, σσ. 3-44.
9) Γιάννης Καραγιάννης, «Κόμματα εξουσίας και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 29, Αθήνα 2007, σσ. 61-89.
10) Γιάννης Καραγιάννης, «Πολιτικές συνθηματολογίες και κομματικός ανταγωνισμός στην Γ’ Ελληνική Δημοκρατία. “Μικρομεσαίοι” και “Νοικοκυραίοι” στον αγώνα απόσπασης της κοινωνικής συναίνεσης», στο Χρ. Βερναρδάκης, Η. Γεωργαντάς, Δ. Γράβαρης, Δ. Κοτρόγιαννος (επιμ.), Τριάντα χρόνια δημοκρατία. Το πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 1974-2004, τομ. Α’, Αθήνα 2004, σσ. 210-250.