Κωστής Μανασάκης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονομία
Ο Κωνσταντίνος Μανασάκης είναι οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Master in Business Adminstration (ΜΒΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Έχει πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθήνας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλέφωνο: 28310-77453
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 17.30 – 19.30, Τετάρτη 11.30 – 14.30
E-Mail: manasakis@uoc.gr
Προσωπική Σελίδα: https://sites.google.com/site/constantinemanasakis
Σπουδές: 
1) Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης  (Δεκέμβριος 2007)
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΜΒΑ στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Μάρτιος 2003)
3) Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθήνας (Σεπτέμβριος 2000)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομικά της Καινοτομίας και Τεχνολογική Πολιτική
Συγχωνεύσεις & Εξαγορές και Πολιτική Ανταγωνισμού
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ρύθμιση
Εταιρική Διακυβέρνηση
Έξυπνη Εξειδίκευση
Επιχειρηματική Ανακάλυψη
Επιχειρηματικότητα
Στρατηγική Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
Οικονομικά του Τουρισμού
Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Τουριστικών Περιοχών
Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Τουρισμό
Οικονομικά της Παραγωγής
Μέτρηση Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας
Οικονομική της Εργασίας
Εργασιακές Σχέσεις
Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
Αποτίμηση Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
Μαθήματα:
1) Ευρωπαϊκό Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
2) Στρατηγική ∆ιοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
3) Στρατηγική ∆ιοίκηση
4) International Business Environment
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

  1. Kesavayuth, C. Manasakis and V. Zikos (2015): “Endogenous R&D Networks among Upstream Firms”, Managerial and Decision Economics, forthcoming (DOI: 10.1002/mde.2695).
  2. Alexandrakis, C. Manasakis and N.A. Kampanis (2015): “Valuating the effects of beach erosion to tourism revenue. A management perspective”, Ocean & Coastal Management, 111, 1-11 (leading article).
  3. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2014): “Strategic Corporate Social Responsibility activities and Corporate Governance in Imperfectly Competitive Markets”, Managerial and Decision Economics, 35 (7), 460-473.
  4. Manasakis and M. Vlassis (2014): “Downstream Mode of Competition With Upstream Market Power”, Research in Economics, 68 (1), 84-93.
  5. Manasakis, E. Petrakis and V. Zikos (2014): “Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power”, Southern Economic Journal, 80 (3), 782-802.
  6. Manasakis, G. Apostolakis and G. Datseris (2013): “Using Data Envelopment Analysis to Measure Hotel Efficiency in Crete”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25 (4), 510-535.
  7. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2013): “Certification of Corporate Social Responsibility Activities in Oligopolistic Markets”, Canadian Journal of Economics, 46 (1), 282-309.
  8. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2010): “Endogenous Managerial Incentive Contracts in a Differentiated Duopoly, with and without Commitment”, Managerial and Decision Economics, 31 (8), 531-543.
  9. Manasakis and E. Petrakis (2009): “Union Structure and Firms’ Incentives for Cooperative R&D Investments”, Canadian Journal of Economics, 42 (2), 665-693.
  10. Manasakis (2009): “Shareholder Wealth Effects from Mergers and Acquisitions in the Greek Banking Industry”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, 1(3), 242-256.