Ευθύμιος Παπαβλασόπουλος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές Οργανώσεις και Κομματικό Σύστημα
Τηλέφωνο: 2831077462
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 13.00 – 15.00, Πέμπτη 12.00 – 14.00
E-Mail: papablasop@uoc.gr
Αναλυτικό Βιογραφικό
Σπουδές
1)Διδακτορικό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,.
2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης,Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλάδου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης,Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3)Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Πολιτικά Κόμματα και Κομματικά Συστήματα
Κοινωνικές Οργανώσεις και  Κοινωνική Εκπροσώπηση
Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
Πολιτική Συμπεριφορά και Κοινωνικές Διαιρετικές Τομές
Προσφερόμενα μαθήματα
Πολιτικά Κόμματα,
Ειδικά Θέματα Πολιτικής  Κοινωνιολογίας
Όψεις Πολιτικού και Θεσμικού Εκσυγχρονισμού
Ειδικά Θέματα Ελληνικού  Πολιτικού Συστήματος
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Πολιτικοί μετασχηματισμοί και πολιτική θεωρία στις αρχές του 20ου αι.  Ένα επεισόδιο από την αρχαιολογία του εκσυγχρονισμού., Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2016.
  2. “A Framework for the Analysis of the 2007 Parliamentary Elections in Greece”, (with Valia Aranitis), Karamanlis Working Papers in Hellenic and European Studies, No 6, June 2008, The Constantine  Karamanlis Chair in Hellenic and Southeastern European Studies, Fletcher School of Law and Diplomacy.
  3. «Κόμματα, ομάδες συμφερόντων  και οι μετασχηματισμοί στο σύστημα εκπροσώπησης.  Πέρα από τις θεωρίες της κρίσης” (με τον Μ. Σπουρδαλάκη), στο Ξ. Ι. Κοντιάδης – Χ. Θ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος; Αθήνα, 2008, Παπαζήσης, σελ. 291-315.
  4. «Πολιτικές δυνάμεις και κομματικό σύστημα στην Ελλάδα κατά τον 20 αιώνα»  (με τον Μ. Σπουρδαλάκη),  στο Α. Μωυσίδης – Σ. Σακελαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα. Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, 2010,Τόπος
  5. «Λανθάνουσες προσεγγίσεις και σύγχρονες τάσεις στη θεωρία των κομμάτων» (με τον Κ. Ελευθερίου) στο Επιστήμη και Κοινωνία, τευχ. 25, Φθινόπωρο 2010
  6. «Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση…στο Μνημόνιο: Το «χρονικό» μιας προαναγγελθείσας κρίσης» στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 134-135, ειδικό τεύχος η Ελλάδα σε κρίση, Α’ – Β’ 2011   ( με τους Β. Αρανίτου και Μ. Σπουρδαλάκη)
  7. « Μετατοπίσεις στο ελληνικό κομματικό σύστημα: Από το ενιαίο μαζικό κόμμα του κράτους στο κόμμα « εκτάκτου εθνικής ανάγκης»; στο Γεωργαράκης, Ν.Γ., – Ν. Δεμερτζής(επιμ.) Το Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η Αποδόμηση του Πολιτικού, Αθήνα,  Gutenberg –  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2015.