Μαρία Βλαχάδη

Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο: Μειονότητες και Πολιτική
Διδακτορική Διατριβή στo Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Παν/μιο.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) στο ΕΑΠ (Σπουδές στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών). Κάτοχος υποτροφίας του ΙΚΥ. Αναπλ.Καθηγήτρια, Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στο μάθημα:»Κοινωνιολογία». Διαλέκτρια Καθηγήτρια, Σχολή Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Διδασκαλία στο ΕΠΠΑΙΚ και ΤΤΕ στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιστημονική Υπεύθυνη-Σύμβουλος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ). Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής σε Επιστημονικά Περιοδικά. Μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών Επιστημονικών Εταιρειών-Προεδρεία Συνεδρίων. Διδασκαλία στο ΠΜΣ(Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών),Τμ.Πολιτικής Επιστήμης,Παν/μιο Κρήτης, ‘Ρατσισμός και Μειονότητες’. Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Διδασκαλία ως Εκπαιδεύτρια σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Συγγραφικό  Έργο, Συμμετοχή σε Συλλογικούς Τόμους, Άρθρα σε Βιβλία-Πρακτικά Συνεδρίων, Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά και Εφημερίδες. Διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
Εισηγήσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες. Συμμετοχή σε Συλλογικές Έρευνες-Μελέτες-Επιστημονικά Προγράμματα-Διαλέξεις-Παρουσίαση Βιβλίων
Αναλυτικό Βιογραφικό
Τηλ.: 2831077447 – 6945 520728
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13.00-14.30,Τετάρτη 11.30-14.00
Ε-Mail:  mvlahadi@yahoo.gr
Σπουδές:
1) Διδακτορική Διατριβή στo Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) στο ΕΑΠ (Σπουδές στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών)
3) Πτυχίο Εξομοίωσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών
4) Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
5) Πτυχίο Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
1) Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου: «Βιοφυσικό Περιβάλλον:ScΝευροεπιστήμες και Μάθηση», Παιδαγωγικό Τμήμα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2) Επιστημονικός συνεργάτης στη Μελέτη: «Η επαγγελματική κατάρτιση Ανέργων σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύρια χαρακτηριστικά-αποτελέσματα-πρακτικές», Κέντρο Επιμόρφωσης Μελετών Έρευνας και Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2005
3) Επιστημονική Υπεύθυνη-Σύμβουλος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ηλιούπολης, Αθήνα
4) RESTORE Pr.(Health of Immigrants): Research into implementation Strategies to support patients of Βdifferent Origins and language background in a variety of European primary care settings
Μαθήματα:
Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε.
Πολιτικές Ένταξης στην Ευρώπη και Πολιτισμική Ταυτότητα
Κοινωνικός Αποκλεισμός των Μεταναστών και Πολιτικές Ένταξης στην Ελλάδα
Δικαιώματα και Μετανάστευση
Ανομία και Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτική Πολιτική
Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  1. 10th EBES Conference-Istanbul 23-25/5/2013,Vlachadi M., PhD, Savvastaki-Sevastaki E., “Racism and Xenophobia,Area of Research Conducted:City of Heraklion-Crete”,April 2013,
  2. Vlachadi Μ., Kampili E., University of Crete, Greece (On line), Social Policy-Social Integration of Immigrants Research in the City of Rethymno-Crete,AIIC,1st Annual International Interdisciplinary Conference,24-26 April 2013, Azores Islands, Portugal
  3. 9th EBES Conference-Rome,11-13/01/2013,“The Attitudes of Muslim Women in Attica Greece. The Matters Relating to Education,Economy and its Key Elements”,Abstract Book
  4. Vlachadi M.,Barouta F.,The Motives of the Use,Attitudes and Behaviours of Mobile populations in Cyberspace, Stiinte Politice(Research Notes), Scientific Annals of University “Alexandru Ioan Cuza” of Iasi, Section Political Science. (Serie Nuova),2013