Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος

28/11/2017: Επετειακό Συνέδριο για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (1987/8-2017/8)Πρόγραμμα

28/11/2017: Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών (Προπτυχιακών -Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

27/11/2017: Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών (Προπτυχιακών -Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

27/11/2017: Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την υποβολή υποψηφιοτήτων  για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και του αναπληρωτή αυτού στη  Συνέλευση του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017)

07/11/2017: Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018

31/10/2017: Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-2018 Έντυπο Αίτησης

30/10/2017: Oρισμός  εκλογικού  Τμήματος, για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου  στο   Τμήμα  Πολιτικής  Επιστήμης  της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Κρήτης,  για το χρονικό  διάστημα   από 1/12/2017 έως 31/8/2019.

30/10/2017: Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

26/10/2017: Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

29/9/2017: Πίνακας επιτυχόντων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία»  του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης  –  Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών 2 με 6 Οκτωβρίου 13.00-14.30

28/9/2017: Συνέδριο “Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο”, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, Αίθουσα Β1-26, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

14/9/2017: Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018Έντυπο Υπεύθυνης ΔήλωσηςΈντυπο Εκπαιδευτικών Αναγκών
13/9/2017: Εξετάσεις για την Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

14/6/2017: Προκήρυξη εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης – Έντυπο αίτησηςΈντυπο συστατικής επιστολής
31/5/2017: Ύλη Κατατακτηρίων  Εξετάσεων 2017-2018
04/5/2017: Πρόσκληση Διημερίδας  με θέμα:”Τα επαγγέλματα της Υγείας” στις 5 και 6 Μαϊου 2017 από το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνης
7/3/2017: Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
8/1/2017: Λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Ιδρύματος (μαθήματα, εξετάσεις) αναστέλλονται για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Πρυτανεία

Πρόσκληση για Συμβασιούχο Διδάσκοντα – ΠρόσκλησηΑίτηση Υποψηφιότητας