Συνέδρια

Συνέδρια στα οποία το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης είναι διοργανωτής ή συνδιοργανωτής

Σύνταγμα και Αναθεώρηση, Ημερίδα, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 20/6/2014.

Governance for Sustainable Development, συνδιοργάνωση με τα Πανεπιστήμια University of Lodz (Πολωνία), University of Westminster (Ηνωμένο Βασίλειο), University of Applied Management (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) και Graduate Institute -Vet Agro Sup (Γαλλία), Πρόγραμμα GAVA, Ρέθυμνο 21-24/9/2012.

Μεταναστευτική Πολιτική: Διεθνείς τάσεις και προβληματισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα, Ζαρός, 14-15/5/2011.

Μεταρρύθμιση και Πολιτική: Ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πολιτικών σε Εθνικό και Υπερεθνικό Επίπεδο, Ρέθυμνο, 29-30/11/2010.

Πολιτική Επιστήμη: Τάσεις και Κατευθύνσεις, Σύγχρονα διακυβεύματα και η συμβολή του Α.-Ι. Δ. Μεταξά, Ρέθυμνο, 25-27/2/2010.

Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση, 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτικής, Ρέθυμνο, 8-10/10/2009.

Πολυπολιτισμικότητα, πολιτικές διαχείρισης της διαφοράς και ανθρώπινα δικαιώματα, Ρέθυμνο, 4/6/2008.

Σύνταγμα και Πολιτική: Σύγχρονη συζήτηση και συμβολή του Δ. Θ. Τσάτσου, Ρέθυμνο, 6-7/6/2008.

Η Εκπαιδευτική & Πανεπιστημιακή Πολιτική στο Πλέγμα των Δημόσιων Πολιτικών: Το Πανεπιστήμιο των Αξιών, Ρέθυμνο, 10-12/2/2006.

Κοινωνική μεταβολή και κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα του νέου αιώνα, Ρέθυμνο, 18-19/3/2005.

Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία. Το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, Ρέθυμνο, 20-22/5/2004.

Τόμας Χομπς. Κυριαρχία και Κανονιστικότητα, συνδιοργάνωση με το Περιοδικό Αξιολογικά, Ρέθυμνο, 23-24/1/2004.

Παγκοσμιοποίηση και Πολιτική Μεταβολή, Ρέθυμνο, 28-29/11/2003.

Πανεπιστήμιο και Πολιτική, Ρέθυμνο, 16-17/5/2003.

Η ΕΕ στο Διεθνές Περιβάλλον: Οι Εξωτερικές Σχέσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματος, Ρέθυμνο, 25/10/2002.

Κράτος, Κοινωνία, Αγορά και Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 17/5/2002.