Προσφερόμενα 2017-2018

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

 

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Γ’

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία Ι – Θεωρία Αρχαίας Πόλης (Α’ ΥΠΟ)

Ελληνική Πολιτική (Α’ ΥΠΟ)

Πολιτική Επιστήμη Ι – Εννοιολογικές Παράμετροι (Α’ ΥΠΟ)

Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (Α’ ΥΠΟ)

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (Α΄ΥΠΟ)

Συνταγματικό Δίκαιο (Α’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ-Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, Βέμπερ (Γ’ ΥΠΟ)

Ομάδες Συμφερόντων και Κοινωνικά Κινήματα (Γ’ ΥΠΟ)

Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ – Διεθνείς Σχέσεις (Γ’ ΥΠΟ)

 

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Η εμβάπτιση της θεωρίας στα εμπειρικά δεδομένα

Βία και Πολιτική

Πολιτική (και) Επικοινωνία

Όψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού

Ιδεολογία και Πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας

Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία

Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Δημόσιες Πολιτικές

Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας POISSON LOGISTIC REGRESSION

Πολιτικές Ενσωμάτωσης

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον (European Business Environment)

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

Πολιτική και Αθλητισμός

Κόμματα και Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκό Πολιτικό Θέατρο

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

 

 

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

 

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’

Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ’

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου (ΥΠΟ)

Περιγραφική  και Επαγωγική  Επαγωγική Στατιστική (B’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία ΙΙ – Νεώτερη πολιτική φιλοσοφία – φυσικό δίκαιο-φιλελευθερισμός, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα (Β’ ΥΠΟ)

Διοικητικό Δίκαιο (Β’ ΥΠΟ)

Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (Β’ ΥΠΟ)

Πολιτική Επιστήμη ΙΙ – Λειτουργικές Παράμετροι (Β’ ΥΠΟ)

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β’ ΥΠΟ)

Κράτος και Κρατικές Πολιτικές (Δ’ ΥΠΟ)

Πολιτικά Κόμματα (Δ’ ΥΠΟ)

Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση (Δ’ ΥΠΟ)

Πολιτική Θεωρία IV- 20ος αιώνας και σύγχρονα ρεύματα στην Πολιτική Θεωρία  (Δ’ ΥΠΟ)

Εκλογική Κοινωνιολογία (Δ’ ΥΠΟ)

Πολιτική Επιστήμη IV – Εξωτερική Πολιτική, Γεωοικονομία και Ασφάλεια (Δ’ ΥΠΟ)

 

Υποχρεωτικές Επιλεγόμενες Παραδόσεις (ΥΕΠ)

Ευρωμεσογειακές Σχέσεις

Πολιτικό Σύστημα

Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική

Θεωρίες Δημοκρατίας

Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα

Στρατηγική Διοίκηση

Οικονομικές προϋποθέσεις της Δημοκρατίας

Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

Διοικητικό Δίκαιο

 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια (ΥΕΣ)

Αναλύοντας Πολιτικά Δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας Negative Binomial  Logistic Regression

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ_XII

Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: Hegel – Marx

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αντιπροσωπευτική και Ριζοσπαστική
Δημοκρατία
Ειδικά θέματα στην κοινωνική Θεωρία Marx – Weber

Ειδικά θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel

International Business Environment

Ιστορία και Πολιτική Μέσα από τη Δραματουργία

Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος

Δημόσια Πολιτική, Δημόσια Δράση και Οικονομική Κρίση

Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας